Medytacja Transmisyjna (MT)

Jak należy przeprowadzać MT?

W celu transmitowania energii nie jest potrzebna żadna specjalna umiejętność. Potrzebne jest jedynie łączność pomiedzy fizycznym mózgiem i dusza, czyli wyższa jaźnią.

Wszyscy, którzy spotykają się w grupach w celu przeprowadzenia Medytacji Transmisyjnej, powinni zostawić problemy i kłopoty dnia bieżącego poza sobą.

Spotykając się, uczestnicy medytacji powinni być wewnętrznie wyciszeni i nie powinni rozmawiać na żadne drażliwe i sprzeczne tematy. Zasiadając do medytacji wszyscy jej uczestnicy robią parominutowe rozluźnienie swego ciała, każdy według swego uznania, a następnie gospodarz domu prowadzący medytację lub inna osoba prowadząca, przywołuje wszystkich do jej rozpoczęcia intonując na głos wraz z uczestnikami medytacji słowo OM trzy razy pod rzad, następnie wszyscy zaczynają na głos czytać lub mówic z pamięci Wielką Inwokację.

Po jej odczytaniu jeden z uczestników może, w celu szybszego przywołania napływających energi, przeczytać na głos jedno z przesłań Maitrei Chrystusa (są one wysoko energetyczne).

Inni uczestnicy w tym czasie maja już zamknięte oczy i uwaga ich skupiona jest na punkcie Adźna. Po przeczytaniu jednego z przesłań czytający gasi swiatło i zaczyna się własciwa medytacja. Wszyscy uczestnicy medytacji maja swoją uwagę skupioną na punkcie Adźna. Prowadzący medytację ma obowiązek co 15 do 20 minut wzywać na głos innych uczestników do podtrzymywania uwagi na punkcie Adźna słowami: „nasza uwaga jest skoncentrowana (skupiona) na punkcie Adźna. Intonujemy w myślach słowo OM”.

Każdy z uczestników medytacji przywołuje do swego punktu Adźna (między oczami na wysokości brwi) słowo OM wizualizując je w duchu. Jest to bardzo ważnym elementem medytacji, gdyż u większości z nas po pewnym czasie uwaga opada z punktu Adźna na dół w okolice splotu słonecznego tj. na płaszczyznę astralną, a właściwe przeprowadzanie Medytacji Transmisyjnej ma miejsce na płaszczyznie mentalnej. Proszę o tym pamiętac!

Medytacja Transmisyjna powinna trwać przynajmniej 1 godzinę, jeszcze lepiej jest medytować 2 do 3 godzin. Oczywiście długość medytacji powinna rosnąc w miarę nabierania wprawy. Po zakończeniu medytacji prowadzący razem z grupą powtarza trzykrotnie slowo: SZANTI. Po czym mówi: „A teraz prosimy Mistrzów Mądrości o pomoc w wyleczeniu osób, które nas o to prosiły”. I zaczynając od siebie mówi np: "Proszę o wyleczenie mojej żony Anny lub córki Ewy“ itd. To jest wystarczająca formuła. Nie trzeba mówic nazwiska, wieku lub daty czy miejsc urodzenia ani też nie nazywać choroby jaką dana osoba ewentualnie przechodzi. Każdy z mówiących zamyka swoją prośbe słowem AMEN, przekazując tym samym inicjatywę następnej obok niego siedzącej osobie. Prośba o pomoc kończy się, gdy prawo głosu ponownie wróci do prowadzacego medytację.

Po czym nastepuje koniec medytacji. Wszyscy wstają i w spokoju rozchodzą się do domów.

Bardzo ważne jest, aby po medytacji mało rozmawiać dając tym samym czas na unormalizowanie się wszystkich czakr, którymi podczas transmisji płyneły energie z wyższych planów kosmicznych.

 

Wielka Inwokacja

Z punktu światłości w umyśle Boga

Niech światło spływa na umysł ludzi.

Niech światło zstępuje na Ziemię.

 

Z punktu miłości w sercu Boga

Niech miłość spływa do serc ludzi.

Niech Chrystus powróci na Ziemię.

 

Z ośrodka, gdzie jest znana wola Boga,

Niech zamiar wiedzie małą wolę ludzi

Zamiar, który znają mistrzowie i któremu służą.

 

Z ośrodka, zwanego przez nas rasą ludzi

Niech się wyłoni plan miłości i światła,

Kładąc pieczęć na wrotach, gdzie przebywa zło.

Niech światło miłości i moc przywrócą ten plan na Ziemi.

Wielka Inwokacja przekazana została ludzkości przez Maitreję po raz pierwszy w czerwcu 1945 roku, po to, by stworzyć człowiekowi możność przywoływania energii, które zmieniają świat oraz umożliwiają powrót Maitrei Chrystusa i Duchowej Hierarchii. Wielka Inwokacja jest modlitwą o bardzo silnej mocy. Przez wypowiadanie jej, każda transmitująca grupa może inwokować energie Chrystusa oraz mistrzów, służąc jako instrumenty, pozwoli energiom przepłynąć przez swoje czakramy w prosty i naukowy sposób. Jest to światowa modlitwa, nie sponsorowana przez żadną grupę ani sektę. Usilnie namawiamy Was, żebyscie ją wypowiadali i zachęcali innych, żeby to czynili w imieniu ludzkości, w ten sposób wprowadzając dobrą wolą i ksztaltując dobrosąsiedzkie stosunki wsród całej ludzkości.

Co się dzieje w czasie transmisji?

Hierarchia kieruj energie z duchowych planów przez czakramy (ośrodki energetyczne) członków grupy w dół, do poziomów mentalnych, gdzie stają się one bardziej dostępne dla ludzkości. Grupa dosłownie służy jako „punkt wstępu“ dla tych energii, aby dotarły do ludzkości i pobudzały postęp i rozwój ludzkości. Energie te są uwarunkowane przez zogniskowane umysły mistrzów, którzy je wysyłają, i którzy wiedzą dokładnie, gdzie są one najbardziej potrzebne, a także w jakich proporcjach i mocy, aby uzyskać pożądane skutki. Grupa nie powinna wysyłać energii do żadnej osoby, grupy lub kraju, gdzie według niej skorzystanoby z obecności duchowych energii.

Wystarczy, że działamy jaki pozytywne, zrównoważone, mentalne kanały, przez które energie mogą być wysłane w naukowy sposób. W przeciwieństwie do innych form medytacji, Medytacja Transmisyjna jest całkowicie pod kontrolą mistrzów. Oni są ekspertami i nie prześlą przez twoje ośrodki więcej energii niż jesteś w stanie bezpiecznie przyjąć. Istnieje jedyne zastrzeżenie, że dzieci poniżej dwunastego roku życia nie powinny brać udziału w grupie transmisyjnej, ponieważ ich ośrodki energetyczne nie są jeszcze dostatecznie rozwinięte i mogłoby to im zaszkodzić.

Energia: czynnik przekształcający

(Cytowane z książki Benjamina Creme’a : Transmission: A Meditation for the New Age, SS 7-10)

Każde królewstwo w Naturze rozwija się w odpowiedzi na pokarm energii, który otrzymuje od królestwa usytuowanego bezpośrednio powyżej. Każde królestwo wyrasta z królestwa znajdujacego się poniżej. Królestwo roślin wyrosło z królestwa minerałów. Z królestwa roślin wyrosło królestwo zwierząt, ze zwierzęcego królestwo ludzkie. Z ludzkiego królestwa wyrosło i nadal wyrasta duchowe królestwo, królestwo dusz, czyli w chrzescijańskiej terminologii, królestwo Boga. Duchowe królestwo jest czymś, co zawsze istniało poza kulisami naszego życia, nieznane dla większości z nas. Składa się ono z mistrzów mądrości i wtajemniczonych grup ludzi którzy wyprzedzili nas w rozwoju, a w przypadku mistrzów, doszli do końca ewolucyjnego doświadczenie na tej planecie. Mistrzowie są tutaj aby służyć planowi ewolucji ludzkiej i podludzkich królestw. Oni są strażnikami wszystkich energii spływających na naszą planetę. Silne kosmiczne energie pochodzące ze wszystkich zakątków przestrzeni uderzają w Ziemię, a my nie wiemy o nich nic i nic nie możemy z nimi zrobic. Mistrzowie pracują naukowo z tymi energiami równoważąc je i wysyłając je na świat, aby pomóc rozwojowi ludzkości. Ludzkość rozwija się poprzez poprawne wchłanianie duchowych energii. Wszystkie zmiany, zarówno w skali osobistej jak i światowej, są wynikiem naszych reakcji na te wielkie siły duchowe. W większości nie widzimy tych energii, ale pomimo to one istnieją i pracują przez nas. Reagujemy na te energie zmieniając i tworząc nowe struktury, podejmując osobiste, społeczne i międzynarodowe decyzje.

Istnieje wiele rodzajów energii posiadających wiele róznych cech, majacych rózne nazwy. Jedna nazywa się Wolą, inna Miłością, która jest spoistą, magnetyczną siłą wiążącą atomy materii w całość, i która wiąże razem jednostki ludzkie. Celem naszej ewolucji jest zostać zwiazanym razem energią miłości i okazaniem jej w swoim życiu tak samo wyraźnie i poprawnie, jak dzisiaj okazujemy energię, która nazywamy Wiedzą. Obietnicą tej nadchodzącej ery Wodnika jest to, że po raz pierwszy w zapisanej historii ludzkości, ludzkość stanie się jednością, demonstrując Miłość, której wyrażeniem jest jedność. Nie ma czegos takiego jak oddzielna dusza. My jesteśmy zindywidualizowanymi częściami jednej wielkiej nadduszy, która jest doskonała i która jest odzwierciedleniem tego, co my nazywamy Bogiem, tej rzeczywistości w której żyjemy, poruszamy się i istniejemy i która jest Logosem planety Ziemi.

Wybrane przesłania Nauczyciela Ludzkości

Przesłanie Nr 11

Moi drodzy przyjaciele, cieszę się że jestem z wami raz jeszcze.

Zgodnie z Moim planem Nauka Moja powinna wyprzedzić Me przybycie i przygotować Moją drogę.

Ludzie Moi ogłoszą ją poprzez swoje grupy i grup starania.

Gdy ludzkość będzie gotowa usłyszy Mój głos.

W międzyczasie Moje wysiłki dają owoce, wywołują zmiany, przyciągają ludzi i narody do siebie oraz przynoszą nową nadzieję światu.

Pojawię się wkrótce, ale przedtem chciałbym wskazać ludzkości nowy kierunek, który człowiek musi obrać, aby przetrwać.

Przede wszystkim ludzie muszą widzieć się nawzajem jako bracia, synowie Jedynego Ojca.

Jest to niezbędne w procesie rozwoju przybliżającym ich o stopień do Pana Boga.

Na całym świecie żyją mężczyźni, kobiety i małe dzieci nie mający nawet podstawowych środków utrzymania; gromadzą się tłumnie w miastach wielu najbiedniejszych krajów świata.

Ta zbrodnia przepełnia Mnie wstydem.

Bracia Moi, jak możecie patrzyć gdy na waszych oczach umierają i nazywać siebie ludźmi ?

Moim planem jest uratowanie tych Moich małych od pewnego głodu i niepotrzebnej śmierci.

Moim planem jest pokazanie wam, że sposobem wyjścia z problemów jest wsłuchanie się w głos Boga w waszych sercach, dzielenie dóbr tego najbardziej obfitego ze światów pomiędzy braćmi i siostrami wszystkich krajów.

Potrzebuję waszej pomocy, wzywam was do wspierania Mnie w Moim przedsięwzięciu.

Jakże mogę stać z boku i przyglądać się tej rzezi, patrzeć jak Moi mali umierają ?

Nie, Moi przyjaciele, tak być nie może.

Dlatego też przychodzę do was raz jeszcze aby wskazać wam sposób, wyznaczyć Drogę.

Lecz powodzenie Mojej Misji zależy od was: wy musicie dokonać wyboru – czy dzielicie się i nauczycie żyć w pokoju jak prawdziwi ludzie, czy giniecie.

Moje serce mówi Mi jaka jest wasza odpowiedź, wasz wybór i jest zadowolone.

Niech Boska Światłość, Miłość i Moc Jednego Świętego Boga zstąpi do waszych serc i umysłów.

Niech ta Światłość, Miłość i Moc wiedzie was do poszukiwania Tego co przebywa w milczeniu w was.

Znajdźcie To i wiedźcie, że jesteście Bogami.


Przesłanie Nr 13

Dobry wieczór, Moi drodzy przyjaciele. Jestem szczęśliwy, że raz jeszcze mogę być z wami w ten sposób.

Moja misja przebiega według planu, i jeżeli wszystko potoczy się pomyślnie, wkrótce usłyszycie Mój głos.

W międzyczasie chciałbym Wam to powiedzieć, że Ludzkość zgubiła się, zabłądziła daleko od ścieżki przygotowanej dla niej przez Boga.

Teraz jest wielu takich na świecie którzy to wiedzą, którzy poszukują i modlą się, i przedzierają się w kierunku światła; ale więcej jest ślepych i pędzących w kierunku katastrofy.

Moim planem jest powstrzymać ten nierozważny skok i odwrócić falę.

Moja obecność, już przyczynia się do zmian w myśleniu ludzi, w ludzkich sercach i powoduje, że się zastanawiają.

Moje wysiłki okazują się skuteczne.

Ludzie znów wracają w stronę prawdy, do praw, którymi jest Bóg.

Pozwólcie Mi pokazać Wam drogę do nowego czasu; prowadzić Was do chwały, która może być Wasza, jeżeli się zgodzicie.

Człowiek jest stworzony, aby służyć zarówno Bogu jak i ludziom, i jedynie poprzez tę poprawną służbę może być wydeptana ścieżka do Boga.

Uczyńcie to ! Waszym zadaniem jest wziąć na siebie pracę reorientacji, rekonstrukcji oraz zmian.

Każdy człowiek jest latarnią i rzuca w dal swoje światło dla swojego brata. Rozjaśnijcie swoją lampę i pozwólcie jej zaświecić i pokazać drogę.

Wszyscy są potrzebni. Każdy.

Nikt nie jest za mały lub za młody aby wziąć udział w tym wielkim Planie ratunku i rehabilitacji naszego świata.

Postanówcie zrobić to i bądŹcie pewni że nie odmówię swojej pomocy.

Jak należy rozpocząć ?

Rozpocznij poświęcając siebie i to wszystko czym jesteś i byłeś służbie światu, służbie wszystkim swoim braciom i sióstrom.

Nie pozwól aby choć jeden dzień minął bez jakiegoś czynu prawdziwej służby i bądŹ pewny że moja pomoc będzie Twoją.

Ścieżka służby jest jedyną ścieżką dla ludzi, ponieważ jest ona ścieżką, która prowadzi ich do Boga.

Moi ludzie gromadzą się wokół mnie, reagując na moje wezwanie, i osiągają więcej niż są w stanie wiedzieć.

Razem ukształtujemy nowy i lepszy świat.

Obyście byli otwarci oraz gotowi na Moje wezwanie, kiedy ono nadejdzie !

Błogosławię Was wszystkich.

Oby Boska Światłość i Miłość i Moc Jedynego Najświętszego Boga przejawiła się w waszych sercach i umysłach.

Oby to Boskie Światło i Miłość i Moc poprowadziły Was do tego aby stać się Tym kim jesteście,

Prawdziwymi synami Boga.


Przesłanie nr 26

Moi drodzy przyjaciele, jestem szczęśliwy, że znowu mogę być z wami.

Jestem naprawdę wśród was, w nowy sposób: wasi bracia i siostry znają Mnie, widzieli Mnie i nazywają Mnie przyjacielem i bratem.

Zamierzam objawiać się stopniowo i gromadzić wokół siebie te oświecone dusze, przez które mógłbym działać. Proces ten zaczął się i wkrótce, w Moim Ośrodku, Obecność Moja stanie się znaną.

Zespół moich pracowników ukaże światu, że problemy Ludzkości można

rozwiązać: dzięki zasadzie dzielenia się i sprawiedliwej redystrybucji można zaspokoić potrzeby wszystkich.

Ta rosnąca grupa ukaże ludziom, że nie potrzeba, by tak wielu cierpiało głód, choroby i udręki, które osaczają ludzkość.

Zamierzam zabrać was w podróż do Nowego Kraju, nowego podejścia do życia, w którym wszyscy ludzie mogą dzielić się ze sobą.

Pozwólcie, bym prowadził was, wskazywał wam drogę, uniósł was w górę ku Światłu nowej Prawdy;

pozwólcie, bym ukazał wam, Moi przyjaciele, Drogę do Boga, bo tylko dzięki przejawieniu Woli Boga, można Boga poznać.

Jestem tu, aby wypełniać tę Wolę.

Skorzystajcie z tej sposobności służenia i wzrastania w służbie, Moi przyjaciele, bo lepsza sposobność nie była dotąd dana nikomu.

Skorzystajcie z tej sposobności, by służyć i ujrzycie Oblicze Tego, którego zwiemy Bogiem.

Wyciągam do was ramiona, Moi przyjaciele, prosząc o wasze zaufanie, zwracając się do was o pomoc w przemienianiu tego świata.

Wiele jest zadań, które stoją przed nami, wiele jest ciosów, które trzeba zadać dla Wolności i Prawdy.

Potrzebuję wszystkich tych, w których świeci ta Prawda, aby szli za Mną i pomagali Mi w pracy.

Bądźcie gotowi, gdy usłyszycie Moje Wezwanie. To Wezwanie wszędzie rozbrzmiewać będzie w uszach ludzi na całym świecie. Jest to Wezwanie do Boga.

Niech Boska Światłość, Miłość i Moc Jedynego Boga Najświętszego przejawi się teraz w waszych sercach i umysłach.

Niech przejawienie to doprowadzi was do szukania i poznania tej Duchowej Istoty Bożej, którą w Rzeczywistości jesteście.

 

Przesłanie nr 81

Moi drodzy przyjaciele, jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, że mogę raz jeszcze być z wami i w ten sposób spotęgować wasze wysiłki.

Moje przyjście wywołuje w człowieku pragnienie zmiany,

pragnienie poprawy, jakkolwiek wyrażone.

Moje energie powodują w człowieku boskie niezadowolenie.

To wszystko co jest bezużyteczne w naszych strukturach musi odejść.

Wiele jest tego co jest niegodne człowieka dzisiaj.

Człowiek jest wyłaniającym się Bogiem, więc potrzebuje powstania trybów życia które pozwolą temu Bogu zakwitnąć.

Jak możecie być zadowoleni z dzisiejszych warunków waszego życia: kiedy miliony głodują i umierają w brudzie; kiedy bogaci popisują się swoim bogactwem przed biednymi; kiedy każdy człowiek jest wrogiem swojego sąsiada; kiedy żaden człowiek nie ufa swojemu bratu?

Jak długo musicie tak żyć, moi przyjaciele?

Jak długo możecie popierać to upodlenie?

Moim planem i moim obowiązkiem jest ujawnić wam nową drogę, drogę naprzód która pozwoli zabłyszczeć boskości w człowieku.

Dlatego mówię poważnie, moi przyjaciele i bracia.

Wsłuchujcie się dobrze w moje słowa.

Człowiek musi się zmienić albo zginąć: nie ma innego wyjścia. Kiedy to zobaczycie chętnie podejmiecie moją sprawę i pokażecie, że dla człowieka istnieje przyszłość w potokach Światła.

Moje nauki są proste:

Sprawiedliwość, Dzielenie się i Miłość są boskimi aspektami.

Aby przejawić swoją boskość człowiek musi przyjąć te trzy.

Oby Boska Swiatłość i Miłość i Moc Jedynego Najświętszego Boga przejawiły się w waszych sercach i umysłach.

Oby to przejawienie doprowadziło was do rozpoznania swojej roli w Wielkim Planie.

 

Przesłanie nr 82

Moi drodzy przyjaciele, jestem naprawdę szczęśliwy, że mogę być znów obecny wśród was w ten sposób i przedstawić wam pewne wytyczne na przyszłość.

Moim Zadaniem będzie pokazać wam, jak żyć razem w pokoju, jak bracia.

Jest to prostsze niż sobie wyobrażacie, przyjaciele, bo wymaga tylko akceptacji Dzielenia się z innymi.

Dzielenie się jest rzeczywiście cechą boską.

Leży ono u podstaw wszelkiego postępu człowieka.

Dzięki niemu, Moi bracia i siostry, możecie nawiązać prawidłowe stosunki z Bogiem; a to, przyjaciele, stanowi podstawę waszego życia.

Gdy dzielicie się, rozpoznajecie Boga w waszym bracie.

Jest to prawda, prosta, ale dotychczas trudna do przyjęcia dla człowieka.

Przyszedł czas, aby dać świadectwo tej Prawdzie.

Dzięki Mojej Obecności Prawo Dzielenia się dobrami stanie się oczywiste.

Dzięki Mojej Obecności Człowiek wyrośnie na Boga.

Dzięki Obecności Mojej i Moich Braci poznacie Nową Krainę Miłości.

Weźcie sobie do serca to proste Prawo, Moi przyjaciele.

Przejawiajcie Miłość dzieląc się z innymi i odmieńcie świat.

Stwarzajcie wokół siebie atmosferę Pokoju i Radości i wraz ze Mną czyńcie wszystkie rzeczy nowymi.

Moje Przybycie zapowiada zmianę.

A także – żal z powodu utraty starych struktur.

Ale, Moi przyjaciele, stare butelki trzeba potłuc – młode wino zasługuje na lepsze.

Moi przyjaciele, Moi bracia, jestem teraz blisko was.

Ponad wami i wokół was widzę wasze dążenie do Miłości i Radości.

Wiem, że jest ono powszechne wśród ludzi; umożliwia ono Mój powrót.

Niechże odsłonię dla was wasze boskie dziedzictwo.

Niechże pokażę wam cuda Boże, które jeszcze na was czekają.

Pozwólcie Mi po prostu wziąć was za rękę i poprowadzić do Lasu Miłości,

na Polanę Pokoju,

do Rzeki Prawdy.

Weźcie Moją dłoń, przyjaciele, i wiedzcie, że wszystko to jest teraz wasze.

Niech Boska Światłość, Miłość i Moc Jedynego Boga Najświętszego przejawi się teraz w sercach i umysłach waszych.

Oby to przejawienie zaprowadziło was w ufności do Krainy, którą nazywam Miłością.

 

Copyright (c) 1998-2014 Medytacja Transmisyjna | kontakt@medytacjatransmisyjna.org